top of page

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk
 

Aktualizováno: 23. května 2018

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Autodesk velmi důležitá. Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje naše globální postupy týkající se shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů v rámci všech našich webových stránek, produktů a služeb (dále jen „aplikace“).

 

V některých našich aplikacích se mohou zobrazit dodatečná oznámení o ochraně osobních údajů, která s vámi sdílíme, abyste mohli provádět informovaná rozhodnutí přímo při čtení těchto oznámení. Může se vám například zobrazit oznámení, které vysvětluje program shromažďování dat v aplikaci, a vaše možnosti účasti.
 

Jaké informace o Vás společnost Autodesk shromažďuje?
 

Informace, které nám poskytujete:

 

Shromažďujeme informace, které vás identifikují, například vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje, mezi které patří vaše adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace shromažďujeme, když:

 • si vytvoříte účet,

 • zaregistrujete si produkt nebo službu,

 • přihlásíte se na jednu z našich událostí,

 • kontaktujete nás.

 

Dále shromažďujeme informace o vašem konkrétním používání našich aplikací. Mezi ty patří vaše jazykové předvolby, datum narození, název vašeho zaměstnavatele a vaše pracovní pozice.

 

Poté, co si vytvoříte účet nebo zaregistrujete aplikaci, shromažďujeme další informace, mezi které mohou patřit následující:

 • vaše plány předplatného a platební údaje,

 • podrobnosti o aplikacích, které jste si zakoupili nebo o ně projevili zájem,

 • podrobnosti o školeních a certifikacích,

 • podrobnosti o návštěvách událostí,

 • informace o vašem preferovaném způsobu komunikace,

 • záznamy naší komunikace s vámi tam, kde to je vhodné, například u servisních záznamů, korespondence, podrobnostech reklamací a jejich řešení,

 • obsah, který jste nám odeslali, například komentáře, které jste zveřejnili v našich fórech,

 

Když provedete nákup prostřednictvím našich webových stránek, používáme služby platebních zprostředkovatelů (Digital River, BlueSnap, PayPal, Stripe). Neukládáme informace o vaší kreditní kartě ani žádné další finanční údaje (kromě potvrzení, že byla provedena platba v určité výši). Shromažďujeme od vás kontaktní údaje, které předáváme platebnímu zprostředkovateli za účelem umožnění transakce. Pro další informace můžete kontaktovat naše zprostředkovatele, jak je uvedeno v jejich oznámeních o ochraně osobních údajů.

 

Informace, které získáváme na základě vašeho používání našich aplikací:

 

Shromažďujeme informace o aplikacích, které používáte, a způsobu, jak je používáte. Tyto informace využíváme v oprávněném zájmu k zlepšování uživatelského prostředí a vytváření kvalitnějších online, mobilních a desktopových aplikací.

Mezi tyto informace patří:

 

 • Systémové informace a data o využití
   

Shromažďujeme informace specifické pro zařízení, například unikátní identifikátory zařízení, operační systém a typ zařízení, které používáte.

 

Shromažďujeme informace o tom, jakým způsobem naše aplikace používáte. Mezi tyto informace patří ID vašeho produktu, licenční informace, informace o aplikacích, které používáte, a údaje o tom, jak dlouho je používáte, informace o vašem městě a zemi získané na základě IP adresy a informace o vašem prohlížeči.

 

 • Data sociálních sítí
   

Máme stránky na platformách sociálních sítí, jako je například Facebook, LinkedIn nebo Twitter, které můžete navštívit a využít ke komunikaci s námi.

 

Naše aplikace také obsahují tlačítka, nástroje nebo obsah odkazující na služby jiných společností. Informace o vašem používání těchto prvků shromažďujeme prostřednictvím analytických nástrojů společnosti Autodesk a analytických nástrojů třetích stran.

 

Pokud používáte aplikaci společnosti Autodesk, která obsahuje moduly plug-in, mohou být informace z vašeho zařízení přeneseny přímo k poskytovateli sociální sítě. Na data shromažďovaná modulem plug-in nemáme žádný vliv. Pokud jste přihlášeni k sociální síti, může dojít k propojení vašeho účtu v této sociální síti s vaším používáním naší aplikace.

 

Pokud provádíte interakci s moduly plug-in, například kliknutím na tlačítka To se mi líbí, Sledovat nebo Sdílet nebo napsáním komentáře, mohou se tyto informace automaticky objevit ve vašem profilu na sociální síti. I v případě, že nejste přihlášeni, mohou moduly plug-in odeslat vaši IP adresu poskytovatelům sociálních sítí. Berte to prosím při používání našich aplikací na vědomí.

 

Když se ke službě sociální sítě připojíte prostřednictvím zařízení, které používají také jiní uživatelé, mohou tito jiní uživatelé vidět informace, které jsou uloženy nebo zobrazeny ve spojení s vaším profilem na stránce této služby sociální sítě.

 

 • Data o chybách
   

Shromažďujeme a sledujeme data o technických chybách, ke kterým může dojít během vašeho používání našich aplikací, a to pouze tehdy, pokud se nám v jednotlivých případech rozhodnete odeslat relevantní zprávu. Předtím, než nám bude zpráva odeslána, vás informujeme, jaké informace budou shromážděny a jak nám budou odeslány.

 

 • Automatické aktualizace
   

Ve spojení s procesem automatické aktualizace shromažďujeme informace, které vás mohou identifikovat vašemu správci systému, aby správce mohl určit, jaké aktualizace potřebujete. Tyto informace zahrnují vaše uživatelské jméno a název nebo popis vašeho počítače.

 

 • Soubory cookies a podobné technologie
   

Společnost Autodesk používá soubory cookies (malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá při používání webových stránek) a související technologie, například pixely a soubory beacon (dále jen „soubory cookies“) ke shromažďování a ukládání informací, když navštěvujete naše webové stránky a používáte naše aplikace.

 

Také používáme analytické programy společnosti Autodesk a analytické nástroje třetích stran, například Google Analytics, které nám pomáhají porozumět, jak používáte naše webové stránky a aplikace.

 

Další informace o analýze na našich webových stránkách a v našich aplikacích naleznete v našem Prohlášení o souborech cookies.

 

S výjimkou informací, které jsou nezbytné k provozování našich služeb, jak je popsáno v našem Prohlášení o souborech cookies, rozhodujete o tom, zda data budeme shromažďovat, pouze vy. Své rozhodnutí můžete kdykoli změnit. Pokud chcete změnit nastavení, přejděte do nastavení aplikace nebo sem. Upozorňujeme, že může být nutné také vymazat existující soubory cookies v každém prohlížeči ve všech zařízeních.

 

Veškeré údaje, které shromažďujeme, asociujeme s vaším osobním účtem, jak je uvedeno výše.

 

Informace, které shromažďujeme od třetích stran:

Za účelem kontinuální aktualizace našich databází a poskytování relevantnějšího obsahu, prostředí a nabídek, kombinujeme vaše osobní data, jak je popsáno výše, s informacemi z veřejných zdrojů a od ostatních společností (například od našich prodejních partnerů [prodejců], z databází obchodních kontaktů a od poskytovatelů doplňkových služeb) v souladu s platnými zákony.

 

Z těchto zdrojů můžeme získat informace o velikosti společnosti a oboru podnikání našich obchodních zákazníků a informace, které nám pomáhají uchovávat naše databáze v co nejpřesnějším stavu.

 

Jak společnost Autodesk používá informace, které o Vás shromažďuje?
 

Vaše osobní data používáme s rozvahou a užitečně, například:

 

 • k ověření vaší identity v rozsahu nezbytně nutném k poskytnutí našich smluvních závazků vůči vám,

 • k dodávání služeb, produktů, podpory nebo vámi vyžádaných informací k vaší aplikaci v rozsahu nezbytně nutném k poskytnutí našich smluvních závazků vůči vám,

 • k zasílání důležitých informací v rozsahu naší smlouvy s vámi,

 • k zasílání dalších vámi vyžádaných informací, například o tom, že někdo označil jeden z vašich příspěvků tlačítkem To se mi líbí, v rozsahu nezbytně nutném k poskytnutí našich smluvních závazků vůči vám,

 • k zasílání dalších speciálních nabídek, akcí, newsletterů, průzkumů nebo dalších informací, s jejichž odběrem jste souhlasili, dokud o ně budete mít zájem,

 • za účely našich oprávněných zájmů při získávání informací k lepšímu pochopení vašeho používání našich aplikací, abychom mohli aplikace a vaše prostředí dále zlepšovat,

 • k opravám problémů v našich aplikacích, což je nezbytně nutné k poskytnutí našich smluvních závazků vůči vám,

 • za účely našeho oprávněného zájmu vytvářet naše reklamy na míru vašim zájmům,

 • za účely našeho oprávněného zájmu používat automatizované systémy k analýze vašich dat pomocí strojového učení a pokročilé analýzy za účelem dalšího zlepšování našich aplikací,

 • za účely našeho oprávněného zájmu zabraňovat podvodnému jednání a softwarovému pirátství a omezovat je,

 • k účelům blíže popsaným ve vašich aplikacích, například v dodatečných oznámeních nebo dialozích O aplikaci (dostupné prostřednictvím nabídky Nastavení v aplikaci).

Pokud není uvedeno jinak, nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost nám tato data poskytovat. Pokud nám tato data neposkytnete, může nám to znemožnit poskytování našich služeb pro vás.

 

Jakým způsobem společnost Autodesk sdílí Vaše osobní údaje?
 

Za účelem poskytování co nejkvalitnějších služeb spolupracujeme s ostatními poskytovateli služeb. Od těchto společností, které působí v různých částech světa, vyžadujeme striktní ochranu vašich osobních údajů. Nemají od nás svolení k tomu, aby vaše osobní údaje používaly k vlastním účelům. Mezi naše poskytovatele služeb patří společnosti, které nám pomáhají v následujících oblastech:

 

 • marketing,

 • prodej,

 • poradenství,

 • komunikace,

 • údržba a podpora softwaru,

 • sociální sítě,

 • průzkum trhu,

 • dodržování licenčních podmínek,

 • bezpečnost,

 • lokalizace.

 

Vaše data s nimi můžeme sdílet za následujících okolností:

 • pokud k tomu máme váš souhlas,

 • pokud je poskytujeme našim poskytovatelům služeb za účely uvedenými v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (vaše osobní údaje s nimi nesdílíme pro jejich vlastní účely),

 • pokud je poskytujeme našim prodejním partnerům (prodejcům), kteří nejsou poskytovatelé služeb, za účely uvedenými v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů,

 • pokud jsme k tomu povinni ze zákona, například na základě obsílky nebo soudního příkazu,

 • pokud jednáme v dobré víře, že je toto sdílení nutné k zabránění podvodu nebo softwarovému pirátství či reakci na ně, bránění společnosti Autodesk před útoky nebo ochraně práv, vlastnictví a bezpečnosti společnosti Autodesk, našich zákazníků a veřejnosti,

 • pokud se spojíme s jinou společností nebo pokud prodáme či přeorganizujeme část nebo celou naši společnost, aktiva nebo akcie (včetně vyhlášení bankrotu) – v takovém případě budou vaše údaje pravděpodobně převedeny do jiné společnosti,

 • pokud vás již vaše data nemohou identifikovat (k tomu může dojít při agregaci, kdy se vaše údaje sloučí s ostatními daty za účelem vzniku statistiky)

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání Vaše údaje?

 

K ochraně vašich dat před neautorizovaným přístupem či zneužitím používáme kombinaci důvodných fyzických, administrativních a technologických postupů. Další informace o našich bezpečnostních postupech naleznete v našem centru zabezpečení.

 

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na ty zaměstnance, dodavatele a zprostředkovatele společnosti Autodesk, kteří tyto údaje potřebují k provedení své práce a vývoji či zlepšování našich produktů a služeb.

 


Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a aktualizovat Je, stáhnout nebo odstranit?

 

Za účelem uchovávání přesných, úplných a aktuálních dat máme zavedené procesy. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které uchováváme. Také je můžete aktualizovat, odstranit, získat jejich kopii nebo omezit, jak je používáme. Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který máte právo kdykoli odvolat.

 

Chcete-li takovou akci provést, přihlaste se ke svému účtu a přejděte ke správě používání vašich osobních údajů a obsahu našimi aplikacemi a službami. Také můžete odstranit své osobní údaje a zrušit svůj účet. V souladu s platnými zákony můžeme uchovat určitá data o vás za účely právních a interních osobních účelů, například prevence podvodů.

 

Chcete-li požádat o kopii osobních údajů ve vašem účtu, vyplňte tento formulář. Když se na nás obrátíte s žádostí o asistenci, požádáme vás před splněním vašeho požadavku o ověření vaší identity. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

 


Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti ukládání a uchovávání dat?

 

Vaše osobní údaje a obsah ukládáme na našich serverech a na serverech našich poskytovatelů služeb. Vzhledem k tomu, že my i naši poskytovatelé služeb provozujeme servery v globálních umístěních, mohou být vaše osobní údaje přenášeny přes státní hranice a uchovávány mimo Českou republiku.

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k tomu, abychom vám poskytovali aplikace, které používáte, a splňovali své právní povinnosti.


Přenáší společnost Autodesk Vaše osobní údaje přes státní hranice?

Vzhledem k tomu, že jsme globální společnost, přenášíme vaše osobní údaje přes státní hranice do jiných zemí. Vždy jsou přitom dodržovány zákony, které se k těmto údajům vztahují.

Když jsou vaše data přenášena ze země Evropského hospodářského prostoru (EHP) do Spojených států nebo jiné země mimo EHP, spoléháme na jeden nebo více následujících právních mechanismů, které poskytují vhodné zabezpečení těchto přenosů: štít EU–USA na ochranu soukromí (EU-U.S. Privacy Shield), štít Švýcarsko–USA na ochranu soukromí (Swiss-U.S. Privacy Shield) a Standardní smluvní doložky (Standard Contractual Clauses).

Další informace ohledně certifikace štítu na ochranu soukromí společnosti Autodesk naleznete v Oznámení o štítu na ochranu soukromí.


Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti marketingu a reklamy?

 

Reklamní partneři

Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat reklamy na produkty a služby jiných společností i reklamy na naše vlastní aplikace.

 

Spolupracujeme s jednou nebo více reklamními sítěmi, které považujeme za své reklamní partnery. Tito partneři používají soubory cookies nebo další technologie k shromažďování informací za účelem poskytování reklam a sledování výsledků. Mezi tyto informace mohou patřit webové stránky, které navštívíte, mobilní aplikace, které používáte, předvolby, které nám poskytnete jakožto poskytovateli vaší aplikace, vaše IP adresa, ID vašeho zařízení a informace o vašem prohlížeči. Tyto informace se používají k zobrazení vhodných reklam v mobilních aplikacích a na webových stránkách, které navštěvujete, k výpočtu a kontrole počtu jedinečných a opakovaných zhlédnutí dané reklamy, dodávání reklam odpovídajících vašim zájmům a měření efektivity reklamních kampaní. Takové zpracování je v našem oprávněném zájmu.

 

Naši reklamní partneři pro nás dodávají reklamy a mohou kombinovat informace, které shromáždili nebo získali od nás, s dalšími informacemi, které shromáždili nezávisle z jiných webových stránek a/nebo jiných online nebo mobilních produktů a služeb vztahujících se k aktivitám vašeho prohlížeče v rámci jejich sítě webových stránek.

 

Chcete-li vyslovit nesouhlas s používáním vašich informací našimi reklamními partnery, použijte nástroj Digital Advertising Agencies AdChoices Tool. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, použijete jiný prohlížeč nebo použijete jiný počítač, může být k obnovení vašeho vyslovení nesouhlasu nutné tento nástroj použít znovu.

 

Také můžete nastavit své marketingové předvolby pro naše webové stránky zde.

 

Signály Do Not Track

 

Některé webové prohlížeče odesílají webovým stránkám, s kterými komunikují, signály Do Not Track. Společnost Autodesk aktuálně na tyto signály nijak nereaguje.

 


Jakým způsobem společnost Autodesk chrání údaje dětí a studentů?

 

Ve společnosti Autodesk nám velmi záleží na ochraně soukromí dětí a jejich údajů.

 

Mnoho našich aplikací a funkcí je vytvořeno pro širokou veřejnost a navrženo pro dospělé uživatele. V souvislosti s webovými stránkami, produkty, službami a funkcemi určenými pro širokou veřejnost neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí.

 

Jiné aplikace a funkce jsou vhodné pro použití dětmi. Na osobní údaje shromažďované těmito aplikacemi se vztahuje naše Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí. V případě rozporu mezi naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů dětí a jinými sekcemi našeho Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se naše zacházení s osobními údaji dětí řídí standardy určenými v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí.

 

Další informace naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dětí.

 


Mohou být osobní údaje, které nám poskytnete, zobrazeny veřejně?

 

Jako vždy vás nabádáme k tomu, abyste při zveřejňování svých osobních údajů, a to i v rámci našich aplikací a webových stránek, postupovali rozvážně. V rámci našich aplikací a služeb existují funkce, které vám umožňují zveřejňovat obsah, včetně komentářů a označení To se mi líbí.

 

V některých případech můžete omezit, kdo bude mít k vámi zveřejněným informacím a obsahu přístup a kdo si je bude moci zobrazit. V jiných případech mohou být informace a obsah k dispozici registrovaným členům aplikace nebo webové stránky, případně i široké veřejnosti. Spolu s vaší zprávou nebo jiným obsahem, který zveřejníte prostřednictvím našich aplikací a webových stránek, může být zveřejněno vaše jméno, vaše uživatelské jméno, profilový obrázek a e-mailová adresa (obzvlášť, pokud ji používáte jako uživatelské jméno).

 

Pokud zveřejňujete informace, které nechcete zpřístupnit pro širokou veřejnost, ujistěte se, že používáte webovou stránku nebo aplikaci, která vám umožňuje určit, kdo uvidí informace, které zveřejníte.

 


Bude se toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měnit?

 

V případě, že se změní způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, dáme vám o tom vědět prostřednictvím aktualizace tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změníme, jasně to uvedeme v jeho horní části spolu s informací, kdy byla provedena jeho poslední aktualizace. Pokud máme k dispozici vaši e-mailovou adresu, odešleme vám také e-mailové oznámení o aktualizaci.

 


Jak Nás Kontaktovat?

 

Chcete-li nás kontaktovat, použijte následující kontaktní údaje. Uveďte přitom také název webové stránky nebo aplikace, ohledně které nás kontaktujete:


E-mail:

privacy.questions@autodesk.com

Pošta:

Privacy Questions

Autodesk, Inc.

The Landmark @ One Market

Suite 500

San Francisco, CA 94105

U.S.A.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, použijte následující kontaktní údaje. DPO@autodesk.com.

 


Na koho se mám obrátit v případě dotazů nebo stížností?

 

Jsme odhodláni spolupracovat s vámi na nalezení spravedlivého řešení veškerých vašich stížností nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se však domníváte, že bychom vám nedokázali s vaší stížností či obavou pomoci, máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů Spojených států amerických a/nebo kompetentnímu evropskému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

bottom of page