budoucnost-banner-homepage-1920x400-kdo-

Proč aktivně řešit otázku budoucnosti české výroby?

Česko se ocitlo na prahu čtvrté průmyslové revoluce, v éře propojenosti, v době chytrých produktů uzpůsobených na míru zákazníkům. Samotná výroba prochází proměnami a oborové firmy mají moc tento vývoj významně ovlivnit. Do jejich činností vstupují internet věcí, aditivní výroba, robotika či strojové učení. Proto se nabízí výzva čelit tomuto vývoji společně a změnit úhel pohledu na dosavadní procesy a produktivitu.

 

Jak na cestu se správným směrem…

 

Nová éra oboru je příležitostí pro české firmy v případě, že se jim podaří zvýšit úroveň výrobní kvality, stát se finálními výrobci nebo subdodavateli s unikátními technologiemi. A tím získat vyšší marže. Klíčů k dosažení těchto cílů je hned několik: motivace zahraničních investorů, podpora domácích podnikatelů a jejich spolupráce s akademickou a výzkumnou sférou. A také digitalizace ekonomiky. Dojde ke zvýšení produktivity, k řešení problémů na trhu práce. Zvládneme vyřešit problém levné pracovní síly, dojde k růstu české výroby a naše země se zbaví nálepky „levné ekonomiky“. Proto je důležité být součástí budoucnosti české výroby.

Co přinese firmám spolupráce s ostatními hráči v oboru?

Konec mýtů o Průmyslu 4.0

Vyhodnocení připravenosti na budoucnost

Volba nejvhodnější strategie pro udržitelný a ziskový rozvoj

Zvládání náročných výzev

Využití možnosti digitálního navrhování a výroby

Získání přístupu ke zdrojům umožňujícím rychlejší zavádění změn

Navázání kontaktů s kolegy z oboru

Navrhování, výroba a prodej špičkových českých výrobků

Je zásadní najít a pojmenovat slabá místa našeho průmyslu. A navrhnout směr, kterým je nutné se vydat. Seznamte se s pomocí tohoto webu s nejpalčivějšími otázkami oboru a staňte se součástí cesty ke změně. Blízká i vzdálená budoucnost české výroby je v našich rukou.

Co získáte členstvím v iniciativě Budoucnost české výroby?

  • Výhody pro členy iniciativy Budoucnost české výroby

  • Přednostní vstup na akce

  • Budete přednostně informováni o setkáních managementu a dalších akcích organizovaných v rámci iniciativy

  • Chystané události

  • Oborové novinky a další zdroje

  • Získáte celou řadu podkladů, ze kterých načerpáte nové dovednosti a oporu pro to, abyste budoucnost české výroby mohli utvářet i vy

  • Zdroje