Aké zmeny nás čakajú vo výrobe

THE FUTURE OF MAKING THINGS

LEPŠIE PONUKY SÚ

PRESNEJŠIE

Špičkoví výrobcovia dávajú oveľa presnejšie ponuky, čo má obrovský vplyv na ich ziskovosť.

RÝCHLEJŠIE

Špičkoví výrobcovia reagujú na dopyt rýchlejšie, čím získavajú konkurenčnú výhodu.

POSKYTOVANIE LEPŠÍCH PONÚK

Ako sa stať špičkovou firmou v poskytovaní lepších cenových ponúk?

MODULARIZÁCIA

 • Bezproblémová spolupráca medzi vývojom produktov a projektovým inžinierstvom

 • Zabezpečte konzistenciu a vysokú kvalitu ponúk

 • Uvoľnite vnútorné firemné zdroje

SPOLUPRÁCA

 • Zapojte zákazníkov do hodnotení projektov

 • Znížte riziká projektu

 • Vychádzajte v ústrety zákazníkom

REAGUJTE SVIŽNE

 • Predvídajte problémy s inštaláciou a odovzdaním

 • Rýchlejší nábeh

 • Minimalizujte riziko sankcií

 • Dosahujte lepšie marže

VIZUALIZÁCIA

 • Efektívna vizuálna komunikácia

 • Vyzdvihnutie predností vašich produktov

 • Tvorba konkurenčnej odlišnosti

Chcete vedieť viac?