top of page
Vyhledat

Jak vyvinout skvělý produkt?

Martin Peňáz, Autodesk.VÝKONNĚJŠÍ PRODUKTY Spotřebitelé očekávají stále lepší a spolehlivější výrobky – je tedy na čase chování našich produktů zoptimalizovat. Ti nejlepší strojaři vědí, že pokud chtějí vyrábět lepší a spolehlivější produkty, musí neustále vyhodnocovat, zlepšovat a optimalizovat své pracovní postupy. Svět je plný nových nápadů, a zatímco některé výrobky jsou naprosto revoluční, jiné jsou v podstatě k ničemu. U většiny produktů přitom rozhodnutí, která ovlivnila konečný výsledek, padla při jejich navrhování. Dalo by se dokonce polemizovat o tom, zda zodpovědnost za funkcionalitu produktu neleží výhradně na vývojářích a konstruktérech. Produktové inovace totiž vyplývají přímo z procesu navrhování a schopností těch, kdo za jednotlivými nápady stojí. Úkolem vývojářů a konstruktérů je proto navrhovat výkonnější produkty, které:


  1. mají více funkcí

  2. jsou úspornější

  3. jsou méně poruchové


To na konstruktéry a vývojáře klade ohromné nároky a zodpovědnost. Pokud ale produkt ve finále uspěje, můžou být hrdí, že májí na úspěchu lví podíl. Za skutečnými inovacemi totiž nestojí jen marketingový tým či jeden geniální nápad, ale všichni, kdo tvrdě pracovali, aby byl takový nápad zrealizován.


Jak vznikají úspěšné produkty


Když přijmeme fakt, že budoucí úspěch produktu stojí významně na jeho konstrukci, lépe pochopíme, jaké jsou potenciální dopady konstrukčních rozhodnutí. Má-li konstruktér zdokonalit svou schopnost neustále vylepšovat produktový design, musí umět využívat nástroje, které mu usnadní práci a přitom zvýší jeho potenciál – sem patří například software pro simulaci a generativní design. Tyto nástroje dovedou výrazně zefektivnit zaběhnuté pracovní postupy a na konci celého procesu bude díky nim stát mnohem lepší produkt. Je samozřejmě důležité pochopit fungování a přínos těchto nových nástrojů. Vše ale začíná ještě o krok dřív –ochotou se novým nástrojům otevřít a prozkoumat, co všechno mohou měnit. Kdykoliv začneme pracovat na projektu, máme před sebou nové projektové požadavky. Ty jsou někdy zcela irelevantní a jindy nás mohou trochu odrazovat. Prvním úkolem celého vývojového procesu proto bývá se prokousat seznamem omezení a vypracovat plán. Při jeho sepisování musíme prozkoumat všechny naše možnosti i dostupné nástroje. To nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo se příliš brzy vydat cestou konkrétního návrhu a připravit se o možnost inovovat v pozdějších fázích projektu. Naše schopnost inovovat nám totiž umožňuje vytvořit lepší produkt. Abychom potlačili nepřetržité nutkání se rozhodovat předčasně, musíme v každém kroku designového procesu zkoumat různé možnosti. Za pomoci vhodných nástrojů a volné ruky při navrhování pak vyvineme produkty, které předčí očekávání – budou úspornější, výkonnější a odolnější. Vliv konstrukce na budoucí úspěch výrobku neopomenutelný, můžeme jej ale ještě znásobit – stačí, abychom přestali sami sebe omezovat. Možná vám při běžné, každodenní práci nepřijde, že je nutné inovovat. Velké produktové inovace ale začínají zpochybněním zaběhnutých pracovních návyků a jejich postupnými úpravami. Dobře je to vidět na příkladu některých úspěšných inovací.


Solární střechy Tesla


Elon Musk v roce 2017 představil solární střešní tašky, které jsou výrazně praktičtější než dosavadní solární panely. Při jejich vývoji měli před sebou v Tesle velice zajímavou výzvu: vzít standardní solární panely a upravit je tak, aby vypadaly jako tradiční střešní tašky. Tesla uspěla, a povedlo se jí tím v podstatě spojit dvě doposud oddělená odvětví: fotovoltaiku a výrobu střešních krytin. Ještě působivější, než samotná technologie je cena této novinky. Solární tašky uvedla Tesla na trh za cenu, která v přepočtu odpovídá cca 5 500 Kč/m2. To je sice víc, než stojí běžné střešní tašky, ale ve většině případů by měly náklady na pořízení tašek vyrovnat úspory z vyrobené fotovoltaické energie. Běžné střešní tašky sice pořídíte násobně levněji, ale střecha z Muskových střešních tašek za zmíněné pořizovací ceny, odhadované energetické úspory a daňové odpočty většině svých majitelů za dobu své životnosti naopak peníze vydělá.


Ještě působivější, než samotná technologie je cena této novinky. Solární tašky uvedla Tesla na trh za cenu, která v přepočtu odpovídá cca 5 500 Kč/m2. To je sice víc, než stojí běžné střešní tašky, ale ve většině případů by měly náklady na pořízení tašek vyrovnat úspory z vyrobené fotovoltaické energie. Běžné střešní tašky sice pořídíte násobně levněji, ale střecha z Muskových střešních tašek za zmíněné pořizovací ceny, odhadované energetické úspory a daňové odpočty většině svých majitelů za dobu své životnosti naopak peníze vydělá. Za touto převratnou inovací stojí vývojáři a designéři z Muskova týmu, kteří přišli s neotřelými a novátorskými nápady, jak produkt navrhnout a vytvořit nové výrobní metody. Za tuto novinku vděčíme jedině jim– a aby ji objevili, museli v průběhu inovace produktu inovovat i způsob, jakým pracují. Opravdový úspěch solárních tašek Tesla pramení ze schopnosti vývojářského týmu změnit své pracovní návyky a spolehnout se na moderní nástroje.


Vysavače Dyson


Dyson udělal z produktového designu a vývoje jádro celého svého marketingu, což mu umožnilo vyhrát bezpočet designérských a inženýrských soutěží. Jednotlivé výrobky značky Dyson sice nejsou ve svých oborech nijak průlomové, ale protože je Dyson nepřetržitě, kousek po kousku vylepšuje, odlišují se od konkurence. Pokud prozkoumáme technické inovace, se kterými Dyson přišel, snadno odhalíme, jaké metody se ve firmě uplatňují při práci. Dyson vždy inovuje konkrétní produkt a zároveň zlepšuje jeho design. Veřejnost díky tomu značku vnímá jako výrobce suverénně nejlepších vysavačů, fénů a ventilátorů na světě. Bez vývojových inženýrů by ale Dyson vyráběl produkty, které sice dobře vypadají, ale nefungují.
Tržní výhoda, kterou Dyson svým přístupem k vývoji produktů získal, nám odhaluje další dopady vývojářské práce na koncový produkt. Pokud konstruktér pracuje nejlépe, jak umí, usnadňuje práci marketingovému týmu. Většina konstruktérů se pravděpodobně vůbec nezabývá tím, jak ulehčit práci marketingu, na druhou stranu ale lepší marketingová pozice znamená, že bude mít vylepšený produkt mnohem větší úspěch. Úspěch inovace ještě znásobí kolegové z výroby a obchodu. Inovujme na začátku životního cyklu produktu, při jeho vývoji, a umocníme jeho celkový inovativní přínos – pro nás jde o minimální investici, která ale exponenciálním způsobem ovlivní výrobek jako takový. Případ firmy Dyson dobře ilustruje, že vám inovace při vývoji produktů mohou přinést vedoucí pozici v celém oboru.


Proč na tom záleží?


Na příkladu Tesly a Dysonu můžeme vidět, jak důležitou roli v úspěch produktu hraje konstruktér. Jeho snažení je pro úspěch produktu naprosto zásadní. Konstruktér dobře ví, že můžeme dosáhnout lepších výsledů pomocí nejmodernějších nástrojů – nejdřív ale musí být otevřený změně a chtít věnovat čas tomu, že se s nimi naučí pracovat. Možná po nich dosud nikdo nechtěl, aby pracovali jinak. Možná ještě na vlastní kůži nepoznali, jak moc jsou inovace užitečné. Pak asi jen těžko chápou, proč by měli být novým možnostem otevření. Pokud si ale uvědomí, jak důležitou roli jejich práce hraje, a budou ji chtít ještě znásobit, dosáhnete něčeho mnohem většího, než jsou inovované výrobky. Co kdyby Dyson nevyráběl tak kvalitní vysavače a fény? Co kdyby Muskovy střešní tašky byly neuvěřitelně drahé? Proč je finální výkon produktu tak důležitý? Veškeré úspěchy na poli inovací se přímo odvíjejí od toho, jak pracujeme. Pokud by vývojáři a designéři v Tesle a Dysonu neinovovali, rozhodně by tyto firmy nebyly nejlepší. Jejich zaměstnanci sklízí plody své práce – dostává se jim uznání a sami jsou zručnější a schopnější. Určitě i vy obdivujete větší i menší inovace a smekáte před těmi, kdo za nimi stojí. To oni jsou srdcem celého procesu. Používejte ty nejlepší nástroje, od programů pro simulaci až po software pro generativní design, a máte téměř jistotu, že vyvinete ty nejlepší produkty. Vylepšete své pracovní postupy a zaručeně pozvednete i koncový produkt. Jeho úspěch se totiž přímo odvíjí od vaší schopnosti pracovat co nejlépe.


20 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page