top of page
Vyhledat

Co by měl umět dobrý konstruktér?

Martin Peňáz, Autodesk.


Náplň naší práce se mění. Co děláte, aby Vaše konstrukce udržela krok s dobou?


Při práci se konstruktérů čeká, že budou zvládat stále různorodější úkoly. Způsob navrhování a možnosti výroby se mění, pokud chcete jako firma udržet svou pozici na trhu, musíte neustále inovovat.

V minulosti se konstruktér typicky soustředili na to, aby měl daný díl či stroj správný tvar, dobře seděl a fungoval. To samozřejmě tvoří významný podíl jeho každodenní činnosti i dnes. S tím, jak se rozšiřují technologické možnosti, je ale jejich práce stále komplexnější. Nástup CAD softwaru sice zjednodušil navrhování, ale expanze CADu na další a další trhy znamená, že dnes strojaři musí řešit spoustu problémů, které dříve neexistovaly.


Strojírenské technologie vyžadují, aby byli konstruktéři byli všestranněji zaměření, a komunikační technologie zvýšily jejich zodpovědnost. Na počátku projektu dostanou seznam omezení pro daný výrobek, a poté musí opakovaně zapracovávat zpětnou vazbu. Ta je nepochybně přínosná, ale tento proces znamená, že potřebují také měkké dovednosti a schopnost iterovat.


Technologický rozvoj


CAD programy byly v minulost postaveny výlučně na navrhování, dnes se ale zaměřují hlavně na pracovní postupy a provází nás po celou dobu práce na projektu. Dnešní CAD software nám umožňuje výrobky sledovat nejen při navrhování a výrobě, ale i při jejich používání.Technologický rozvoj ve strojírenství se ale neomezuje jen na software. Dobrý konstruktér se orientuje i v inovativních výrobních metodách, které zažily boom v posledním desetiletí. Aditivní výroba, pěti-osé obrábění a mnoho dalších novátorských metod za poslední roky znásobilo výrobní možnosti. Když k takovým změnám dochází, je úkolem konstruktéra inovovat a udržet s nimi krok. Právě v tomto smyslu se konstrukční záběr vlivem nových technologií rozšiřuje. V minulosti technologická expanze ve vztahu k práci v konstrukci probíhala pomaleji. Od té doby ale možnosti navrhování přímo závratně narostly: dnes máme k dispozici dokonce i takové technologie, jako je generativní design. To způsobilo, firmy musí neustále upravovat zaběhnuté pracovní postupy. Tato změna se ještě prohlubuje vlivem cloudu, který nám zprostředkovává nepřetržitý přístup k návrhům a zaručuje mimořádnou výpočetní kapacitu. Technologický rozvoj jako takový umožňuje významně inovovat vlastní návrhy, často si to ale neuvědomujeme ze strachu, že budeme muset krátkodobě příliš investovat, abychom si práci s novými technologiemi osvojili. Aby dnešní konstruktér zvládal neustálou optimalizaci pracovních postupů, kterou mu moderní zaměstnavatel ukládá, musí být skutečně ostřílený. Má-li své návrhy optimalizovat, musíme totiž brát v potaz mnoho dalších aspektů výrobního procesu. Rostoucí možnosti CAD a CAM softwaru znamenají, že konstruktéři mohou a stále častěji i musí uvažovat o vyrobitelnosti výrobku. Výpočetní síla cloudu umožňuje získávat zpětnou vazbu o vyrobitelnosti v rekordním čase. Změny je ale nutné přotom zapracovávat co nejrychleji. Úkoly, které si mezi sebou dříve přehazovala jednotlivá oddělení, se zoptimalizovaly a padají často na jediného konstruktéra. Dnešní strojař zkrátka kvůli novým technologiím může a musí dělat práci, kterou by před 15 lety vykonávalo hned několik lidí.


Diverzifikace průmyslové výroby


Zatímco CAD a IT technologie rapidně zvyšují možnosti navrhovat, nové výrobní metody mění způsob, jakým tvoříme. To se netýká jen 3D tisku – téměř každá výrobní technologie prošla vývojem, který ji zoptimalizoval. Klíčovou roli ve výrobě nově hrají například roboti. Nejsou sice výrazně lepší než dřív, ale přímo závratně klesla jejich cena. Dnes tak mají konstruktéři k výrobním robotům přístup i v situacích, kdy by jim to v minulosti rozpočet nedovolil. To nutně povede k přehodnocení toho, jak při navrhování vnímáme vyrobitelnost produktu. Dobrý konstruktér musí s těmito možnostmi výroby držet krok a vědět, které z nich má k dispozici. Jen tak bude schopen jít s dobou a nadále inovovat. Konkrétní způsob výroby v minulosti koresponduje se širokou škálou dnešních moderních výrobních technik a konstruktér se v tom musí umět vyznat.

Rozvoj měkkých dovedností

Implementace online nástrojů pro komunikaci definuje očekávání konstrukce, že bude umět rychleji zapracovávat zpětnou vazbu. Schopnost poskytnout rychlou zpětnou vazbu do konstrukce je sice ohromným pomocníkem při vylepšování návrhu, ale pro konstruktéra, který na takový způsob práce není zvyklý, se z takového procesu často stává noční můra. S rostoucími možnostmi cloudových CAD programů je práce konstruktéra navíc stále častěji sledována a posuzována v reálném čase. V takovém prostředí vzkvétá spolupráce a inovace, na druhou stranu to ale znamená, že lidé musí umět mezi sebou mnohem lépe komunikovat.Proto jsou důležité tzv. soft skills, neboli měkké dovednosti. Stereotyp uzavřeného, introvertního strojaře zkrátka už zanedlouho nebude aktuální. I dříve sice strojaři museli komunikovat s klienty a dalšími zúčastněnými, ale všechno trvalo tak nějak „déle“. V době e-mailů a sdílení dat už ale zdaleka není tolik. Moderní komunikace si zkrátka žádá měkké dovednosti a flexibilitu. Komunikovat se můžeme naučit každý. Pokud to lidé v konstrukci dokáží, uvolní tím kapacitu pro technickou stránku své práce. Může se sice zdát, že nové komunikační technologie rozvracejí zažité pracovní návyky, pokud ale víme, jak je správně používat, mohou naopak naši schopnost komunikovat znásobit.

Připravte se na budoucnost

Pracovní náplň konstruktérů i jejich role jsou stále rozmanitější. Nejinak tomu bude i v budoucnu: práce bude optimalizovaná a diverzifikovanější, což ve svém důsledku umožní lépe navrhovat i konstruovat. S postupujícím vývojem ve strojírenství je důležité podniknout hned několik kroků, které usnadní v novém prostředí uspět. Zaprvé je klíčové, aby všichni lidi ve firmě pochopili přínos nových technologií a začali s nimi pracovat. Chceme-li plně využít svůj vlastní potenciál, musíme si uvědomit, jaké možnosti se nám nabízí. Zadruhé musíme sledovat nové výrobní metody, stejně jako sledujeme aktuální nástroje pro navrhování. Jedině tak z dostupných výrobních možností vytěžíme maximum. Zatřetí je potřeba, abychom naplno využili nových kanálů komunikace. Do pracovního procesu musíme zapracovat i možnost sledovat produkt po celou dobu jeho životního cyklu – umožní nám to v každé fázi navrhovat lepší výrobky. Máme k dispozici rostoucí množství zdrojů a informací, tak se je nebojme využít. Pokud budeme ochotní krůček po krůčku optimalizovat způsob naší práce a nebudeme se bránit změně, okusíme přínosy technologického rozvoje. Když přijde na nové technologie, musíme odložit svou hrdost: dnes už nestačí tvrdit, že jen děláme věci tak, jak se dělají odjakživa. Stačí, abychom se odhodlali posunout kupředu. Je zkrátka na čase využít rostoucí rozmanitosti naší práce ku prospěchu nás samotných.

13 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page