top of page

Společnost Finley Engineering Group je americká firma s globální působností, která se zabývá komplexním návrhem mostních konstrukcí. Hlavní náplní české pobočky je tvorba kompletní projektové a výrobní dokumentace pro projekty, které se následně realizují po celém světe.

 

Pražská pobočka společnosti Finley Engineering Group díky implementaci řešení na platformě Autodesk významně zrychlila celý proces zpracování zakázky, od prvního kontaktu se zákazníkem, až po předání hotového díla investorovi. To se povedlo i díky implementaci BIM modelu a souvisejících metodik, což umožnilo zrychlit tvorbu výrobní dokumentace z týdnů na hodiny.

 

"Mohli jsme naplno implementovat princip modulární výstavby. Moduly, ze kterých se náš most skládá, jsou sice na první pohled podobné, nicméně každý z nich může být svými rozměry unikátní. Z vybrané šablony, která je plně parametrická, můžeme snadno vytvořit více variant. V praxi to znamená, že jsme schopni vytvořit sadu segmentů stisknutím jednoho tlačítka", říká Jiří Bureš, vedoucí projektového týmu.

 

A pan Jindřich Potuček, ředitel pražské kanceláře Finley Engineering Group, dodává: "Díky implementaci řešení Autodesk jsme získali čas, který nám chyběl. Můžeme ho věnovat podpoře klíčových projektů a lépe reagovat na požadavky našich zákazníků. Naše nabídky jsou ve výsledku technicky vyspělejší, zákazník od nás dostane 3D vizualizaci a navíc máme jistotu, že skončíme v zisku".

 

Rychlost zpracování složitých zakázek je dnes více jak dvojnásobná. Navíc se oproti minulosti neřeší kolize nebo neshody, což vždy znamenalo vícenáklady, zpoždění a ušlý zisk. Pro investory znamená partnerství se společností Finley Engineering Group sázku na jistotu, protože se nemusí bát toho, že bude docházet ke zpoždění díky neshodám v dokumentaci, toto riziko je opravdu minimální.

bottom of page